• Kulturell mångfald i multiprofessionella teams i sjukvård och patientsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samarbete mellan Manuela Schmidt på JA, JIBS, Metodikum och Qulturum. Finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Futurum.
  • Samskapa - forskningsprogram om coproductin, Forte.
  • Digitalisering i landsbygd, Djursdala kommun som testbädd för digital utveckling. Marlene Ockander, Bertil Lindenfalk
  • REACT-S, inom SPARK-miljön, KK-stiftelsen. Sofia Kjellström
  • LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården, Vinnova. Sofia Kjellström, Gunilla Avby, Kristina Areskoug Josefsson
  • Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet – en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden. Sofia Kjellström (+ forskare på HLK)
  • Mötesplats Social Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., nationell kunskapsplattform för sociala innovationer. Marlene Ockander, Johanna Grek
  • Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl.