• Datadriven segmentering och patientupplevelse inom Mutiple Scleros (MS)-vård – en fallstudie med mixad metod. Sofia Persson, Bertil Lindenfalk. I samverkan med Region Jönköpings län och forskare från Dartmouth, USA.
 • Digitalisering i landsbygd, Djursdala kommun som testbädd för digital utveckling. Marlene Ockander, Bertil Lindenfalk, Sofi Fristedt. Del av Samskapaprogrammet, finansierat av Forte.
 • KK Synergi System för ledarskapsutveckling-LDS- forskningsprogram med syfte att ta fram ett systematiskt förhållningssätt till ledarsapsutveckling. Sofia Kjellström samt ytterligare forskare på HHJ. Finansierat av KK-stiftelsen.
 • Kulturell mångfald i multiprofessionella teams i sjukvård och patientsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samarbete mellan Manuela Schmidt på JA, JIBS, Metodikum och Qulturum. Finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Futurum.
 • LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården. Sofia Kjellström, Gunilla Avby, Kristina Areskoug Josefsson. Finansierat av Vinnova.
 • Mötesplats Social Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., nationell kunskapsplattform för sociala innovationer. JU:s nod koordineras av Marlene Ockander, Sofie Rotstedt. Finansieras av JU.
 • REACT-S, Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer. Sofia Kjellström samt forskare från JTH. Finansieras inom SPARK-miljön av KK-stiftelsen. 
 • Re@Home, Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer; med realist evaluation design. Sofi Fristedt, Marie Ernsth Bravell, och forskare från KI och Luleå Tekniska Universitet. Finansierat av Forte.
 • Regiongemensam IoT - Internet of Things, Kunskap- och erfarenhetsutbyte, gemensam långsiktig IoT-lösning för länets kommuner. Andrea Resmini, Bertil Lindenfalk mf. Finansierat av Vinnova.
 • Samskapa - forskningsprogram om co-production, finansierat av Forte.
 • Samskapa omhändertagande vid sexuellt våld i region Jönköping, Samarbetsprojekt Region Jönköping län och HHJ. Helena Kilander. Del av Samskapaprogrammet, finansierat av FORTE
 • Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl.
 • Ta tillbaka ratten. Utvärdering av NTF:s studiecirkel för äldre kvinnor som syftar till säkrare bilkörning. Sofi Fristedt, Nerrolyn Ramstrand. Finansierat av sektion Folkhälsa, Region Jönköping län.
 • Welfare@Home, Värfärdsteknikutmaningar ur ett brukarperspektiv. Sofi Fristedt i samarbete med HLK och Lunds Universitet. Finansierat av familjen Kamprads Stiftelse och Forte.