Vi har en bred palett av pågående projekt. Det som karaktäriserar dem är att de sker i samskapande med olika verksamheter, organisationer i det omgivande samhället lokalt, nationellt och internationellt. Den interaktiva forskningsansatsen är genomgående.

 • Datadriven segmentering och patientupplevelse inom Mutiple Scleros (MS)-vård – en fallstudie med mixad metod. Sofia Persson, Bertil Lindenfalk. I samverkan med Region Jönköpings län och forskare från Dartmouth, USA.
 • Digitalisering i landsbygd, Djursdala kommun som testbädd för digital utveckling. Marlene Ockander, Bertil Lindenfalk, Sofi Fristedt. Del av Samskapaprogrammet, finansierat av Forte.
 • KK Synergi System för ledarskapsutveckling-LDS- forskningsprogram med syfte att ta fram ett systematiskt förhållningssätt till ledarsapsutveckling. Sofia Kjellström samt ytterligare forskare på HHJ. Finansierat av KK-stiftelsen.
 • Kulturell mångfald i multiprofessionella teams i sjukvård och patientsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samarbete mellan Manuela Schmidt på JA, JIBS, Metodikum och Qulturum. Finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Futurum.
 • LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården. Sofia Kjellström, Gunilla Avby, Kristina Areskoug Josefsson. Finansierat av Vinnova.
 • Mötesplats Social Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., nationell kunskapsplattform för sociala innovationer. JU:s nod koordineras av Marlene Ockander, Sofie Rotstedt. Finansieras av JU.
 • REACT-S, Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer. Sofia Kjellström samt forskare från JTH. Finansieras inom SPARK-miljön av KK-stiftelsen. 
 • Re@Home, Utvärdering av hemrehabilitering för äldre personer; med realist evaluation design. Sofi Fristedt, Marie Ernsth Bravell, och forskare från KI och Luleå Tekniska Universitet. Finansierat av Forte.
 • Regiongemensam IoT - Internet of Things, Kunskap- och erfarenhetsutbyte, gemensam långsiktig IoT-lösning för länets kommuner. Andrea Resmini, Bertil Lindenfalk mf. Finansierat av Vinnova.
 • Samskapa - forskningsprogram om co-production, finansierat av Forte.
 • Samskapa omhändertagande vid sexuellt våld i Jönköpings län, Samarbetsprojekt Region Jönköping län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen och HHJ. Helena Kilander är ansvarig forskningsledare. Del av Samskapaprogrammet, finansierat av FORTE och Region Jönköping län.
 • Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl.
 • Ta tillbaka ratten. Utvärdering av NTF:s studiecirkel för äldre kvinnor som syftar till säkrare bilkörning. Sofi Fristedt, Nerrolyn Ramstrand. Finansierat av sektion Folkhälsa, Region Jönköping län.
 • Följeforskning till utveckling av ett "Learning helath system" inom psykosvård. Titeln på Andreas Gremyrs avhandlingen är "Improving health with and for individuals with schizophrenia using a learning health system approach: From idea to daily practice".
 • Welfare@Home, Värfärdsteknikutmaningar ur ett brukarperspektiv. Sofi Fristedt i samarbete med HLK och Lunds Universitet. Finansierat av familjen Kamprads Stiftelse och Forte.

En viktig del av Jönköping Academys forskningsarbete sker genom pågående doktorandarbeten. Läs mer om detta under Vi på JA och doktoranderna som presenteras där.


Foto: Johan Werner Avby