• Mötesplats för forskning i den Nära vården

  Välkommen till en idégenererande mötesplats om nuläge och behov av forskning i den Nära vården. De förflyttningar som kännetecknar Nära vård – personcentrering, samordning, samskapande, hälsofrämjande...
 • Följ JA:s doktorander på Forskarskolan

  Hälsohögskolan har ett 20-tal doktorander som utifrån ämnet på sina forskningsstudier är knutna till Jönköping Academy. Under doktorandstudierna infaller ett antal offentliga seminarier, arrangerade a...
 • Akademi, näringsliv och grundskola krokar arm

  För att lösa komplexa samhällsutmaningar som avfallshantering och energibehov, behövs såväl nya samarbeten som nya idéer. June Avfall och Miljö, Upptech och Jönköping University bjöd in Jönköpings lä...
 • Välkommen till vårens seminarier

  Jönköping Academys seminarieserie är öppen för alla som är nyfikna och vill lära mer. Ofta ses vi online, men ibland på Hälsohögskolan, se info för resp. seminarium nedan.
 • Improvement Science Day

  A day for sharing experiences about research in quality improvement, leadership and patient safety in health and welfare.
 • Hälsa, välfärd och klimatförändringar

  En inspirationsdag om den nödvändiga omställningen inom hälsa och välfärd för att både minska klimatpåverkan och anpassa verksamheterna till det ändrade klimatet. Välkommen till JU den 28/2!
 • Konferens om patientsäkerhet och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård

  Nätverket NSQH (Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare) arrangerar vartannat år konferenser som handlar om forskning och utveckling i området patientsäkerhet och kvalitet i hälso...
 • Så används och upplevs primärvården

  Allt fler människor i olika åldrar och med olika bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder sådana mer än tidigare. Patienter som bor utanför storstäderna är mindre nöjda med vårde...
 • Ta del av forskarnas nya verktyg och metoder för samarbete

  Arbetar du med ledarskapsfrågor, inom HR, som verksamhetschef eller teamledare? Är din organisation ansluten till Trygghetsrådet TRS? Då får du inte missa vårt webbinarium om hur du skapar lärande och...
 • JA söker föreståndare

  Föreståndarens huvudsakliga uppgift att leda, planera, utveckla och samordna aktiviteter på centret, i linje med strategier, mission och vision. Något för dig?