• PROMcenter, Johan Thor
 • Regional coloncancerproject, Johan Thor, Felicia Gabrielsson Järhult
 • SIP, Erik Nordström, Berith Hedberg, Irené Josephsson
 • "Hur tas patienternas resurser tillvara"
 • Qualityregister within improvement science – Vinnvård Fellowship Johan Thor, Paul Batalden, m.fl.
 • Healthy Ageing – vetenskapsrådet, Boel Andersson Gäre, Paul Nystedt, in collaboration with IFG
 • Intermountain Healthcare – SKL, Mattias Elg, Peter Daneryd
 • Famnas testbädd (Bräcke diakoni) – Vinnova, Beatrix Algurén, Thomas Schneider
 • Ceasar project, Beatrix Algurén, m.fl.
 • "Collaboration with Munich/Schweiz", Beatrix Algurén
 • Systematic follow up; Children as relatives, Ann-Christine Anderson, Marie Golsäter, Boel Andersson Gäre, Anna Melke, i samverkan med NKA Linneuniversitetet/Kalmar
 • Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie – LEADER Astrid Lindgrens hembygd, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Marlene Ockander, Sofi Fristedt
 • Hur kan man utveckla hållbara interventionsmodeller för att undvika att patienter kränks? Ett avslutande projekt i en mångårig forskning om interventioner mot kränkningar i vården. Vetenskapsrådet – Marlene Ockander, Boel Andersson Gäre. Projektet drevs av Linköpings Universitet