Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med vår verksamhet ska vara att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Händer på Jönköping Academy

Nyheter

 • Uppvaktning vid docentföreläsning

  Docentföreläsning - Patientsäkerhet

  Den 1 september höll Axel Ros sin docentföreläsning i ämnet Patientsäkerhet - hur kan forskning bidra till att färre patienter skadas i vården.
 • Forskarskola

  Ny forskarskola

  I höst startar en forskarskola i Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen. Ansökan till forskarskolan är öppen och första deadline är 15 september.
 • Logga Barnens bästa

  Spännande kunskapsöversikt

  Förbättringsarbete inom hälso- och välfärdssektorn – framväxt,
  tematiker och lärdomar för utvecklingsarbete för barns bästa

 • Cristin Lind från Funktionsrätt Sverige

  Stort engagemang på kick off

  Med stort engagemang av drygt 50 deltagare från Region Jönköpings län, Jönköping University och flera organisationer som är del av JA:s medborgarråd s...

Följ oss