Vision

Jönköping Academy är ett nationellt och internationellt ledande centrum för samskapande och spridning av kunskap och lärande som bidrar till bättre hälsa och välfärd.

Mission

Jönköping Academy ska genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändrings­ledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra hälsa och välfärd.

Foto: Johan Werner Avby