Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Jönköping University, Region Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings län.

Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med vår verksamhet ska vara att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Det gör vi genom att fungera som ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. I detta ska vi bedriva utbildning och forskning i samproduktion med andra universitet och högskolor samt vård- och omsorgsverksamheter.

Vår primära målgrupp utgörs av beslutsfattare och
medarbetare inom vård och omsorg men även forskare och studenter.

I avtalet som tecknats mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och länets tretton kommuner står också att vi genom långsiktig samverkan kring forskning och utbildning ska öka förmågan för förbättringar.

Finansieringen av verksamheten bygger på ett gemensamt åtagande från respektive huvudman samt på ansökningar om medel, parternas egna insatser i projekt och intäkter från externa uppdrag.