Jönköping Academy bedriver praktiknära forskning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Detta inkluderar bland annat co-production, innovation och patientsäkerhet. Vi jobbar i nära samverkan med praktiken, nära den vardag där kunskaperna ska användas och komma till nytta. Arbetet berikas genom ett stort kontaktnät som sträcker sig från Jönköping och ut över vår värld.

Läs mer om vår forskning under menyn ovan alt. till höger.