Förutom de fyra fackhögskolorna vid Jönköping University och Region Jönköpings län, samverkar Jönköping Academy med en rad andra aktörer. Utgångspunkten i vår samverkan är den nära kopplingen mellan teori och praktik. Vi arbetar tvärvetenskapligt och utgör en mötesplats för olika professioner.

Listan kan göras lång, men den kan summeras med att vi samverkar med alltifrån stora offentliga organisationer, kommunala nätverk, patientorganisationer, idéburna organisationer till sociala företag. Våra långsiktiga partnerskap ger förutsättningar för relevans och samskapande i både utbildning, utveckling och forskning. Vi har samarbete med många olika universitet och högskolor i såväl Sverige som internationellt. Och det är någonstans i skärningspunkten mellan alla dessa organisationer som Jönköping Academy trivs som bäst – i kopplingen mellan teori och praktik.