Ledningsgrupp

Jönköping Academys ledningsgrupp består av representanter från Jönköping University och Region Jönköpings län.

Staffan Hägg, ordförande (Futurum RJL)

Marie Ernsth Bravell, vice ordförande (HHJ, JU)

Jerker Moodysson, ledamot (JIBS, JU)

Nerrolyn Ramstrand, ledamot (HHJ och Rektors kansli, JU)

Axel Ros, ledamot, (Futurum, RJL)

Anette Peterson, ledamot (Folkhälsa och sjukvård, RJL)

Sofi Fristedt, adjungerad (HHJ, JA)


2022-06-10