Samverkan invånare

Vår mission är att genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändringsledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra vård och omsorg. För att lyckas med det måste det ske i samskapande med dem vi är till för. I nätverket Samverkan invånare finns personer med olika erfarenheter av hälsa- och sjukvård och civilsamhälle och de utgör vårt bollplank och påverkar forskning, projekt och undervisning genom sina erfarenheter.

Medlemmarna i gruppen Samverkan invånare är kontaktpersoner gentemot sina organisationer samt formella och informella nätverk. I gruppen finns:

Lars Winborg, Funktionsrätt Jönköping
Therese Iselius, Funktionsrätt Jönköping
Madeleine Haglund, Hjärnkoll Jönköping
Mattias Ingeson, Studieförbundet Bilda
Kjell Lindström, Sveriges pensionärsförbund (SPF)
Björn Lindström, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Sven-Inge Weidby, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Ulla Lindström, pensionär
Sofi Fristedt, Jönköping Academy
Sofie Rotstedt, Jönköping Academy

För mer information kontakta Sofie Rotstedt


Nätverket Samverkan invånare

Delar av nätverket Samverkan invånare

2022-06-13