• Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv

  Nicolas Lunabba var en av keynote-föreläsarna under Mötesplats Social Innovations konferens i Malmö 23 nov. Han berättade om resan från basket till mobilisering för social rättvisa.
 • Konferens om patientsäkerhet och kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård

  Nätverket NSQH (Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare) arrangerar vartannat år konferenser som handlar om forskning och utveckling i området patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvård.
 • Hur kan samskapande interventioner stödja personer med långvarig sjukdom?

  Måndagen 16 oktober så höll Christina Petersson sin docentföreläsning på Hälsohögskolan, Jönköping University. Föreläsningen hade temat ”Att stödja personer med långvarig sjukdom – vad kan samskapande interventioner lära oss?” och handlade om ett axplock av interventioner som har testats för att erbjuda olika typer av stöd till personer med långvarig sjukdom, som exempelvis diabetes.
 • Utsatta för sexuellt våld ska få bättre hjälp

  Personer som utsatts för sexuellt våld ska få bättre hjälp. Det är målet med forsknings- och utvecklingsprojektet Survive, i vilket många olika aktörer i Jönköpings län samverkat. Den 6 oktober hölls projektfinal som också blev ett avstamp för fortsatt arbete.
 • Vår kära vän och kollega Johan Thor har avlidit

  En exceptionell person, vän och kollega, professor Johan Thor har efter en tids sjukdom alltför tidigt lämnat jordelivet. Våra tankar går i första hand till Johans familj och närstående.
 • Paul Batalden på besök

  Idag (19 sept) har vi på besök av Paul Batalden, en grundarna till Jönköping Academy och som verkat som gästprofessor på Hälsohögskolan under många år.
 • Konferens om kvalitets- och patientsäkerhet i Sydkorea

  ISQua, International Society for Quality in Health Care är en stor internationell organisation som arbetar för bättre kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. ISQua arbetar med utbildning, kunskapsspridning, utvärdering och ackreditering för att stöda utvecklingsarbetet. Boel Andersson Gäre och Axel Ros är medlemmar i ISQuas International Academy of Quality and Safety.
 • Två dagar av strategi och teambuildning

  Den 6-7 september bjöd Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare (JA) in till strategidag följt av teambuildning och samtal kring gemensamma ansökningar, på Mullsjö Hotell och Konferens.
 • 2 konferenser om social innovation

  Forskningskonferens om social innovation i välfärd, hälsa och arbetsliv. Följt av en dag om innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Välkommen till två konferesdagar i Malmö.
 • Masterstudenterna tar examen

  Vid Hälsohögskolans avslutningshögtid i fredags var Pingstkyrkan i Jönköping fullsatt till sista plats. Studenterna på Masterprogrammet i förbättringsvetenskap och ledarskap tog examen efter tre års studier och under den stämningsfulla avslutningshögtiden delade Jönköping Academy ut priset The Paul Batalden award for best Master Thesis in improvement.


Foto: Johan Werner Avby