• NSQH - Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare

  Konferensen hålls i Jönköping 29-30 september.
 • Kick off för ny organisation

  15 juni kl. 9-16 på Fjällstugan i Jönköping
 • The Power of Coproduction - poddserie

  Paul Batalden, gästprofessor vid Jönköping Academy, har gjort en poddserie om hur hälso- och sjukvården kan förbättras genom ömsesidig respekt, samarbete och vetenskapligt stöd för praktiken. I varje avsnitt gästas Paul av en person från praktiken, akademin eller någon med egen erfarenhet av att vara patient/anhörig.
 • Stora vinster med att äldre reser

  Att kunna röra sig fritt och vara med andra människor är hälsofrämjande. Därför kan fria resor för äldre ge stora hälsovinster. Läs intervjun i Sydsvenskan med Sofi Fristedt, docent på Hälsohögskolan och föreståndare för Jönköping Academy Centrumbildning.
 • En miljon svenskar i digitalt utanförskap

  De digitala blir allt mer uppkopplade men var femte pensionär använder inte internet. Åldern är dock inte avgörande för om du använder digital teknik. Användarvänlighet måste prioriteras, säger forskaren Sofi Fristedt på Jönköping Academy.
 • Större delaktighet i psykiatrin med nytt digitalt verktyg

  Inkludering och uppföljning är två utmaningar inom psykiatrin. JA:s doktorand, psykologen Andreas Gremyr har hittat en möjlig lösning i ett digitalt verktyg, som snart är redo att testas i större skala på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Arena for co-production 2021 - en mötesplats om samskapande

  Den 20 oktober fick vi ta del av möten och erfarenhetsutbyten mellan praktiker, forskare och medmänniskor i Arena for co-production, och dagen bjöd på många starka berättelser.
 • Längtan efter ett sammanhang

  Centre for Co-production vid Jönköping Academy har deltagit i förstudien inför etablering av Hälsocenter på Huskvarna söder.
 • ISQua-konferens

  Känslor, inspiration och kreativitet: vägar till global hälsokvalitet , är temat för ISQua:s sommarkonferens. 
 • Döva oroas för ålderdom

  Gripande blogginlägg på Verticals av Sofie Rotstedt