• Värdar för nordisk konferens

  JA och Region Jönköpings län arrangerade en nordisk konferens i patientsäkerhet och kvalitetsarbete i vården, NSQH 2022, på Elmia i Jönköping i slutet av september.
 • Docentföreläsning - Patientsäkerhet

  Den 1 september höll Axel Ros sin docentföreläsning i ämnet Patientsäkerhet - hur kan forskning bidra till att färre patienter skadas i vården.
 • Ny forskarskola

  I höst startar en forskarskola i Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen. Ansökan till forskarskolan är öppen och första deadline är 15 september.
 • Spännande kunskapsöversikt

  Förbättringsarbete inom hälso- och välfärdssektorn – framväxt,
  tematiker och lärdomar för utvecklingsarbete för barns bästa

 • Stort engagemang på kick off

  Med stort engagemang av drygt 50 deltagare från Region Jönköpings län, Jönköping University och flera organisationer som är del av JA:s medborgarråd så genomförde Jönköping Academy en kick off den 15 juni på Fjällstugan i Jönköping. I kreativ miljö med vacker utsikt gavs goda möjligheter att nätverka med sikte på framtiden.
 • Pris för bästa uppsats

  Stort grattis till Åsa Melkersson som tilldelades den nyinstiftade utmärkelsenThe Paul Batalden award for best master thesis in improvement  för sin uppsats som handlade om tidiga insatser för personer med psykossjukdom.

 • Betydelsefulla förbättringsarbeten

  Alla förbättringar innebär förändring men alla förändringar är inte förbättringar. Och att leda och bidra till morgondagens hälsa och välfärd förutsätter engagemang, kunskap och kompetens.
 • Stora vinster med att äldre reser

  Att kunna röra sig fritt och vara med andra människor är hälsofrämjande. Därför kan fria resor för äldre ge stora hälsovinster. Läs intervjun i Sydsvenskan med Sofi Fristedt, docent på Hälsohögskolan och föreståndare för Jönköping Academy Centrumbildning.
 • En miljon svenskar i digitalt utanförskap

  De digitala blir allt mer uppkopplade men var femte pensionär använder inte internet. Åldern är dock inte avgörande för om du använder digital teknik. Användarvänlighet måste prioriteras, säger forskaren Sofi Fristedt på Jönköping Academy.
 • Större delaktighet i psykiatrin med nytt digitalt verktyg

  Inkludering och uppföljning är två utmaningar inom psykiatrin. JA:s doktorand, psykologen Andreas Gremyr har hittat en möjlig lösning i ett digitalt verktyg, som snart är redo att testas i större skala på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Foto: Johan Werner Avby