student

HHJ Alumni

HHJ Alumni

Genom alumnverksamheten håller vi kontakt med våra studenter och underlättar för dem att hålla kontakten med varandra även efter examen. 

Vi har nu startat vår alumnverksamhet på Facebook.

Hälsohögskolans alumn-nätverk är en mötesplats för dig som tidigare studerat på Hälsohögskolan i Jönköping. Alumnverksamheten ger dig möjligheten att upprätthålla en god kontakt med skolan och dina tidigare studiekamrater. Tidigare använde vi plattformen Ping-Pong för alumnverksamheten. Du kan under en övergångsperiod logga in med samma användarnamn och lösenord som tidigare.