student

Personal

Personal

Vi som jobbar på Career Center

Lisa Wikberg, Karriärvägledare

Lisa Wikberg

Lisa har jobbat med rekrytering och bemanning sedan 2006. Lisa har en magisterexamen i socialpsykologi och har sedan sin examen arbetat inom tillverkningsindustrin med logistik, produktionsplanering och inköp. Lisa har också jobbat som enhetschef inom industrin med personalansvar för 25 medarbetare. Utöver det har Lisa erfarenhet från statlig myndighet, då hon jobbat på Arbetsförmedlingen i fyra år, med allt från matchning av kandidater, till rekrytering, anpassning av arbetsuppgifter, företagskontakter och mycket kontakter i samverkan med andra myndigheter och kommuner.

Lisa är anställd som karriärvägledare på Jönköping University sedan januari 2016.

Lisas specialområden innefattar: Svenska och internationella CV och ansökningshandlingar, intervjuteknik, svensk arbetsmarknad, samt karriär och vägledningsfrågor, LinkedIn.

Lisa tar emot: Alla studenter (och alumner i mån av tid).

 

Andreas Torén, Karriärvägledare och Avdelningschef för Studentstöd och service

Andreas har jobbat med Karriärfrågor sedan 2002. Andreas är beteendevetare och har bland annat tidigare jobbat som projektledare (inom områden såsom, design, miljö, IT och samverkansfrågor, exempelvis med att bygga upp karriärvägledningsverksamheter) chef, jobbcoach, samverkanskoordinator, försäljare av utbildning, industriarbetare, vaktmästare mm. Andreas har också via egen verksamhet arbetat med föreläsningar, karriärvägledning och rekrytering i många år. Andreas är anställd på Jönköping University sedan 2007 och ansvarig för Career Center sedan 2011.

Andreas är specialiserad på: Internationell Arbetsmarknad, svenska och internationella CV och jobbansökningar, ansökningar till Masters och Phd-program, intervjuteknik och internationell arbetsmarknadsinformation. Andreas vägleder förutom studenter även Doktorander vid förfrågan.

Andreas tar emot: Alla studenter och Phd-studenter.

 

Anders Allegrind, Karriärvägledare

Anders Allegrind

Anders har jobbat med studie- och yrkesvägledning sedan 2015. Han har Studie- och yrkesvägledarexamen, certifikat för Ivägledning utlandsvistelse), lärarexamen, maskinteknikutbildning och militär befäls- och ledarutbildning. Anders har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, undervisning, skolledning och projektledning inom utbildningsväsendet.

Tidigare har Anders jobbat med lärande under 20 år i rollerna studie-och yrkesvägledare, lärare inom matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, bitr. rektor för skolenhet med 25 personal och 200 elever, projektledare för matematikutveckling i skolkoncern samt projektledare i kreativitets-, innovations- och entreprenörsprojektet Credit.

Anders specialområden innefattar: Vägledning vid skapande av CV och personliga brev, intervjuträning, vägledning i personlig utveckling, kartläggning av personlig karaktär och kompetens samt karriär och vägledningsfrågor.

Anders tar emot: Alla studenter (och alumner i mån av tid)

 

Career Center

Career Center i Jönköping startade 1997 och har hjälpt tiotusentals studenter att hitta relevanta jobb. Career Center i Jönköping är ständigt topprankad i Sverige och numera även internationellt för sitt arbete med karriärvägledning. Tusentals studenter deltar i Career Centers aktiviteter varje år.