student

CV, feedback och tips

Man som tittar på poster med texten "Söker du jobb?"

Du som är JU-student eller JU-alumn är välkommen att att boka en tid för CV-feedback och träningsintervju hos oss på Career Center.

Vi kan även ge tips om nyttiga länkar på vår hemsida och om informationsmaterial för arbetssökande. Du är också välkommen att boka tid för ett karriärvägledningssamtal kring dina framtidsplaner. 

Kontakta Career Center.

Handlingar i en arbetsansökan

En arbetsansökan består av ett personligt brev, ett CV/meritförteckning och eventuellt betygskopior. Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare inte vill ha betygskopior i det första skedet utan att dessa istället tas med vid intervjutillfället. Är du osäker, fråga arbetsgivaren vilka handlingar som önskas.

Personligt brev

Det personliga brevet ska skapa nyfikenhet och gärna fånga intresset direkt. Om du söker ett arbete, som du hittat i en platsannons, läs noga igenom annonsen och utgå ifrån arbetsgivarens ton när du ska formulera ansökan. Utgå även ifrån att annonsen har flertalet frågor som du i din ansökan har till uppgift att besvara. Tänk på att arbetsgivaren kan få tiotals, ibland hundratals ansökningar och därför är det viktigt att på något sätt skilja sitt brev från mängden.

Arbetsgivaren vill direkt kunna se vad det är du söker. Ange därför i rubriken vad du söker, t ex praktik, exjobb, sommarjobb eller tjänstebenämning för utannonserad tjänst.

Det personliga brevet bör besvara frågorna:
- Varför du söker arbetet?
- Varför ska de anställa just dig?

Konkretisera gärna dina svar genom att ge exempel, t ex beskriv val av inriktning, kursval, examensarbete/uppsats eller erfarenheter.

Tänk dig gärna brevet som en tidningsartikel där det viktigaste kommer överst och det minst viktiga (oftast fritidsintressen mm) längre ner. All historik är inte väsentlig. Brevet skall vara på max en A4:a sida, gärna kortare.

Checklista

  • Sökandes namn, e-postadress, telefon- och ev. mobilnummer
  • Mottagarens namn
  • Rubrik - t ex tjänstebenämning
  • Kortfattade person- och utbildningsuppgifter
  • Besvara frågan, varför söker du arbetet?
  • Besvara frågan, varför skall de anställa dig?

CV/meritförteckning

Meritförteckningens eller CV:ns främsta syfte är att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt beskriva dina meriter vad gäller:
Utbildning
Arbetslivserfarenhet
Övriga meriter (förtroendeuppdrag/föreningsmeriter, datakunskaper, språkkunskaper mm)
Referenser (det är viktigt att dessa personer är tillfrågade). Det går också bra att skriva "Referenser lämnas gärna vid begäran".

Meriterna ska stå i omvänd kronologisk ordning under varje rubrik, det vill säga det senaste överst. Krångla inte till det i onödan, då går tydligheten och överblicken förlorad!

CV är latin och står för Curriculum Vitae, som betyder levnadsbana eller levnadsbeskrivning. Den stora skillnaden mellan en CV och en traditionell meritförteckning är att en CV är mer utförlig, och kan omfatta ytterligare rubriker, t ex Målsättning och Främsta kompetens/egenskaper. CV har idag blivit något av ett modeord, men om du ska välja att ha en CV eller meritförteckning beror på vad du har för meriter, det vill säga vad som passar bäst för just dig. Båda varianterna är gångbara.