E-böcker – eller elektroniska böcker – är digitala böcker som går att läsa exempelvis i en dator, mobiltelefon eller på en surfplatta.

Du som är student eller anställd vid högskolan har genom biblioteket tillgång till en stor mängd e-böcker i olika ämnen, framför allt fackböcker på engelska. E‑böckerna är tillgängliga i databaser och går att läsa både på högskolan och off-campus via inloggning på bibliotekets webbplats.

Vad krävs för att läsa e-böcker?

För att läsa e-böckerna räcker det oftast med en Internetuppkoppling. De e-böcker du har tillgång till kan du enkelt hitta genom att använda bibliotekets söktjänst Primo och följa länken till fulltexten.

E-böckerna kan läsas direkt i online-läge, det vill säga att du är uppkopplad mot databasen. Vissa databaser tillåter också nedladdning av delar av boken eller hela boken som en PDF-fil.

Går det att skriva ut?

Du kan skriva ut valda delar av en e-bok. Oftast går det inte att skriva ut hela boken utan det finns begränsningar för hur många sidor av en e-bok som kan skrivas ut på papper. Tänk på att du enligt upphovsrättslagen inte får skriva ut en hel bok, utan bara delar av den.

Hur hittar jag böcker i mitt ämne?

Om du vill ha tips på hur du hittar e-böcker inom just ditt ämne kan du ofta få information i någon av bibliotekets ämnesguider. Det går också att söka direkt i någon av de databaser som innehåller e-böcker. Tänk då på att du även kan stöta på material som inte ingår i bibliotekets utbud och som du därför inte kommer åt.

E-boksdatabaser

Mer information om funktioner samt möjlighet att skriva ut och ladda ner från våra olika databaser med e-böcker hittar du här: