En tidslinje – från gjuteri till bibliotek

Byggnaden som idag utgör biblioteket tjänade ursprungligen som gjuterihall för Jönköpings Mekaniska Werkstad. Följ tidslinjen för att se hur dess användning och utformning har förändrats genom tiderna.

1859

Företaget Jönköpings Gjuteri grundas 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström.

1866

Företaget ombildas och byter namn till Jönköpings Mekaniska Werkstad.

1907

Traversen som senare monteras i taket i gjuterihallen tillverkas av Halmstads gjuteri AB.

1914

Gjuterihallen, ritad av arkitekt Magnus Steendorff, byggs för Jönköpings Mekaniska Werkstad.

~1960
Monokromt flygfoto över industriområdet runt det som idag är biblioteksbyggnaden. Flygfoto över högskoleområdet runt biblioteksbyggnaden som det såg ut 2018.
Monokromt foto från gatunivå av gjuterihallen. På gatan utanför byggnaden syns flera cyklister.
Gjuterihallen före branden.

Under 1960-talet brinner Gjuterihallens tak ner och ersätts av det sadeltak som är kvar än idag.

1969

Gjuterihallen byggs ut söderut med en stålbyggnad täckt av gul plåt.

1969
Monokromt foto på gjuterihallen och utbyggnad som det såg ut 1969. På gatan bredvid byggnaden syns två tunga lastbilar och en liten personbil.
Gjuterihallen med det nya taket och utbyggnaden söderut.
~1975
Flygfoto på industriområdet runt gjuteribyggnaden som det såg ut 1975. Flygfoto över högskoleområdet runt biblioteksbyggnaden som det såg ut 2018.
Monokromt foto från gjuterihallens interiör från någon gång mellan 1975 och 1990. På bilden syns maskiner och material på verkstadsgolvet.
Gjuterihallens interiör
1992

Gjuteriet, som vid den tiden drivs av Scanpump, läggs ner efter att verksamheten minskat över en tioårsperiod.

1993–1994

Lokalen används av Jönköpings kommun för konst- och musikprojekt.

1994

Hela industriområdet, inklusive gjuteribyggnaden, säljs till Högskole­fastigheter i Jönköping AB.

1997

Gjuterihallen byggs om till bibliotek

Gjuterihallen har utvändigt kvar sitt ursprungliga utseende, bortsett från taklanterninen som togs bort efter en brand på 1960-talet. Två fristående bjälklag har byggts upp och på de tre våningsplanen ryms nu bibliotekets tryckta samlingar och studieplatser av olika slag.

En ny byggnad i tre plan har fogats samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna har tagits fram av White Arkitekter AB, Göteborg. Biblioteket slår upp portarna den 11 augusti 1997. Den officiella invigningen av det nya högskoleområdet sker 5–27 september 1997.

2000
Flera rader av bokhyllor med tidskrifter som fyller upp det som idag är JMW-salen.
Här syns hyllor för tryckta tidskrifter i det som idag är JMW-salen.

Vid den här tiden har biblioteket en större samling av tryckt material, vilket speglades i lokalernas utformning. Med åren minskas bland annat antalet hyllor efterhand som allt mer material blir digitalt.

2009
Några hyllor med tryckta tidskrifter i det som idag är JMW-salen. Resten av rummet är fyllt med soffor, fåtöljer och andra studieplatser.
Hyllor har successivt ersatts av studieplatser och datorplatser.
2021–2022

Biblioteket förnyas

Under 2021 och 2022 genomförs en större förnyelse av lokalerna för att biblioteket bättre ska kunna tillgodose de förändrade behoven hos användarna. Ledord under förnyelsen är återbruk och restaurering. De flesta möbler har restaurerats och återanvänts och golvet på entrévåningen har slipats.

2022
JMW-salen inredd som en kafeteria med många bord och stolar. Längs med ytterväggen och fönstren finns en platsbyggd trappa som går att sitta på. JMW-salen inredd delvis med hyllor som syns till höger i bilden längs med väggen fylld med tidskrifter. Resten av salen är inredd med soffor, fåtöljer, bord och stolar.
2022
Balkongen i JMW-salen inredd med bord och stolar. Längst bort i bilden står bord till vänster med enskilda studieplatser. På väggen till höger hänger det gardiner. Balkongen i JMW-salen med bokhyllor som står längs med väggen till höger. Hyllorna är fyllda med skönlitterära böcker. Till vänster i bilden står det bord och stolar för enskilda studieplatser.
2022
Mittgången mellan bokhyllorna i biblioteket. I förgrunden syns ett stort öppet golv, till vänster innan hyllorna börjar syns bibliotekets informationsdisk med gråa bord och orange textilier i form av gardiner som hänger bakom samt lampor m ed orange textilier som hänger ovanför borden. Till höger står det ett stort bord med belysning inbyggt i bordsytan. Mittgången mellan bokhyllorna i biblioteket. I förgrunden syns ett konstverk i form av en skulptur och till vänster syns datorer vid ståbord med insynsskydd. Till höger i bilden syns bokhyllor.
2022
Biblioteket sett från ett hörn nära ingången. I förgrunden är det en gul matta med olika typer av stolar och bord på; några för att sitta i grupp och några för att kunna sitta och läsa avskilt. Utanför mattan är det planteringslådor med växter som bildar ett slags inhängning av ytan på mattan. Biblioteket sett från ett hörn nära ingången. I förgrunden syns datorer på bor med insynsskydd mellan varje plats. Insynsskydden täcker det mesta av bilden.
2022
Ingången till biblioteket och en blå murad vägg sett från ett trägolv. I mitten av den murade väggen har teglet en ljusare blå färg. Längs med väggen står utcheckningsmaskinerna för utlån och återlämning av böcker. Ingången till biblioteket och en blå murad vägg sett från ett trägolv. I mitten av den blå murade väggen är det ett hål med stora glasdörrar. Framför glasdörrarna är bibliotekets informationsdisk med bord.
2022
Biblioteket sett från toppen av den första trappan. I mitten av bilden är det en stor vit tegelvägg med flera målningar. Till höger i bilden är det en gul matta med olika möbler i olika konfigurationer för att båda kunna sitta i grupp vid ett bord eller stolar med insynsskydd för att läsa enskilt. Längs med de höga fönstren som syns till höer i bilden står det hyllor med tidskrifter. Biblioteket sett från toppen av den första trappan. I mitten av bilden är det en stor vit tegelvägg med flera målningar. Till höger i bilden syns datorer på bord med insynsskydd.
2022
En passage mellan bokhyllor som syns till vänster i bilden och höga fönster som syns till höger i bilden. I varje fönsternisch är det ett högt bord monterat i höjd med fönstrets nederkant. Vid varje bord står det 3 till 4 höga stolar. En passage mellan bokhyllor som syns till vänster i bilden och höga fönster som syns till höger i bilden. Med olika mellanrum står det piedestaler för att kunna läsa tunga böcker samt fåtöljer med et tinbyggt litet bord.
2022
Ett torg i grupprumskorridoren i biblioteket. Väggarna är målade i gul färg och det hänger gula gardiner från taket. Mitt i torget är det en låg vägg som delar det i två delar. Till vänster står det ett bord med stolar med en taklampa som hänger ner och belyser det. Ett torg i grupprumskorridoren i biblioteket. Till vänster syns ett bord med stolar. I mitten av torget står det två skrivare längs väggen.