Mitt på campus, i Jönköpings Mekaniska Werkstads gjuterihall från 1914, ligger Högskolebiblioteket.

Jönköpings Mekaniska Werkstad

Den stora gjuterihallen, som idag inrymmer delar av Högskolebiblioteket, ritades av arkitekt Magnus Steendorff för verkstadsindustriföretaget JMW, Jönköpings Mekaniska Werkstad.

Företaget grundades 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström och hette inledningsvis Jönköpings gjuteri. Bröderna Lundström ville tillverka maskindelar till den tändsticksindustri de startat 1845. Sandwall behövde handelsgjutgods till sin järnhandel.

1866 bildades bolaget Jönköpings Mekaniska Werkstad, då med Frans Gustaf Sandwall och verkstadsföreståndare Claes Gustafsson som ägare. Verksamheten expanderade och omfattade under slutet av 1800-talet även varvsverksamhet. Sammanlagt tillverkades 31 ångfartyg vid JMW och företaget räknades under 1930-talet som Skandinaviens främsta tillverkare av ångpannor.

Gammal svartvit bild över Gjuterihallen när den användes som verkstad

Foto från Jönköpings läns museum.

1950 köptes företaget av AB Zander & Ingeström och i början av 1960-talet uppgick huvudägarskapet i Alfa-Laval-koncernen. 1982 såldes JMW till Scanpump och verksamheten krymptes gradvis. 1992 upphörde den helt.

1993–1994 användes gjuterihallen till konst- och musikprojekt.

1995 togs första spadtaget i byggandet av det nya högskoleområdet i Jönköping.

Ombyggnad till bibliotek

Gjuterihallen har utvändigt kvar sitt ursprungliga utseende, bortsett från att taklanterninen togs bort efter en brand på 1960-talet.

Två fristående bjälklag har byggts upp och på de tre våningsplanen ryms nu bibliotekets tryckta samlingar.

En ny byggnad i tre plan har fogats samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna har tagits fram av White Arkitekter AB, Göteborg. Biblioteket slog upp portarna 11 augusti 1997. Den officiella invigningen av det nya högskoleområdet skedde 5–27 september 1997.

Byggfakta

Sockeln är av huggen sten, fasaden av rött tegel och sadeltaket är täckt med svart papp. Västra fasaden (mot Kyrkogatan) är indelad av lisener med mellanliggande, stora, rundbågiga fönster av gjutjärn. Väggen avslutas uppåt av en mönstermurad fris och över denna ett putsat band med den målade texten JÖNKÖPINGS MEKANISKA WERKSTADS AKTIEBOLAG.

Längs fasaden finns runda, gjutna ankare. Fasaden dekoreras på några ställen av kalkstensplattor med propellrar uthuggna i relief.

Invändigt består gjuteribyggnaden av ett enda stort rum. Traversen, som tillverkades av Halmstads gjuteri AB 1907, vilar fortfarande på traversbanan som löper längs rummets långsidor. Det är en så kallad travers med fish belly.

Två pelare utförda i stålfackverk stöttar en del av byggnadens östra långvägg. De ursprungliga takstolarna av hängverkstyp är kvar men innertaket i lättbetong tillkom efter branden på 1960-talet.


Uppgifterna är hämtade från: 

Mollstadius, A., & Jönköpings mekaniska werkstad. (1960). JMW:s äldsta historia 1860-1897 : "Sandwallska gjuteriet". Jönköping: Jönköpings mekaniska werkstad.

Syllner-Gustafsson, M. (1995). Jönköpings mekaniska verkstad : Historik och dokumentation. Jönköping: Jönköpings läns museum.