Historiska bilder

JMW:s  gjuterihall från 1914, ritad av arkitekten Magnus Steensdorff. Byggnaden som numera är högskolans bibliotek, var en del av det industriområde som fanns här 1859-1992. Foto från Jönköpings läns museum.

JMW:s gjuterihall från 1914, ritad av arkitekten Magnus Steensdorff. Byggnaden som numera är högskolans bibliotek, var en del av det industriområde som fanns här 1859-1992. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från slutet av 1800-talet som visar en JMW-anställd och en returångpanna. JMW tillverkade från början mest gjutgods, till exempel maskindelar, staket och husgeråd som kokgrytor, stekpannor och kaffebrännare. Så småningom breddades verksamheten till andra produkter bland annat ångpannor, en stor produkt vid denna tid. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från slutet av 1800-talet som visar en JMW-anställd och en returångpanna. JMW tillverkade från början mest gjutgods, till exempel maskindelar, staket och husgeråd som kokgrytor, stekpannor och kaffebrännare. Så småningom breddades verksamheten till andra produkter bland annat ångpannor, en stor produkt vid denna tid. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från slutet av 1800-talet som visar en JMW-anställd och en ångpanna. JMW tillverkade från början mest gjutgods, till exempel maskindelar, staket och husgeråd som kokgrytor, stekpannor och kaffebrännare. Så småningom breddades verksamheten till andra produkter bland annat ångpannor, en stor produkt vid denna tid. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från slutet av 1800-talet som visar en JMW-anställd och en ångpanna. JMW tillverkade från början mest gjutgods, till exempel maskindelar, staket och husgeråd som kokgrytor, stekpannor och kaffebrännare. Så småningom breddades verksamheten till andra produkter bland annat ångpannor, en stor produkt vid denna tid. Foto från Jönköpings läns museum.

JMW tillverkade från början huvudsakligen gjutgods. I slutet av 1800-talet tillkom varvsverksamhet  med produktion av 31 ångfartyg, bland annat  Motala Express. Bilden visar sjösättning av slupen Maria, döpt efter Maria Sandwall som var gift med JMW:s grundare och dåvarande ägare Frans Gustaf Sandwall. Foto från Jönköpings läns museum.

JMW tillverkade från början huvudsakligen gjutgods. I slutet av 1800-talet tillkom varvsverksamhet med produktion av 31 ångfartyg, bland annat Motala Express. Bilden visar sjösättning av slupen Maria, döpt efter Maria Sandwall som var gift med JMW:s grundare och dåvarande ägare Frans Gustaf Sandwall. Foto från Jönköpings läns museum.

Anställda vid JMW 1893. Vid denna tid var företaget bland de största verkstadsindustriföretagen i Sverige. I främsta raden på bilden syns grundaren och dåvarande ägaren Frans Gustaf Sandwall med käpp och hatt. Foto från Jönköpings läns museum.

Anställda vid JMW 1893. Vid denna tid var företaget bland de största verkstadsindustriföretagen i Sverige. I främsta raden på bilden syns grundaren och dåvarande ägaren Frans Gustaf Sandwall med käpp och hatt. Foto från Jönköpings läns museum.

Teckning från 1910-talet över  det fabriksområde som idag är högskolecampus. Gjuterihallen, nuvarande Högskolebiblioteket  i nedre högra hörnet. Foto från Jönköpings läns museum.

Teckning från 1910-talet över det fabriksområde som idag är högskolecampus. Gjuterihallen, nuvarande Högskolebiblioteket i nedre högra hörnet. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från mitten av 1900-talet. JMW-arbetare bredvid  produkter som tillverkats på JMW. Foto från Jönköpings läns museum.

Bild från mitten av 1900-talet. JMW-arbetare bredvid produkter som tillverkats på JMW. Foto från Jönköpings läns museum.

Interiör från JMW:s gjuterihall som den såg ut före branden på 1960-talet. Vid renoveringen togs taklanterninen bort och ersattes av ett innertak av lättbetong. De ursprungliga takstolarna av hängverkstyp finns fortfarande kvar i huset som i dag är högskolans bibliotek. Foto från Jönköpings läns museum.

Interiör från JMW:s gjuterihall som den såg ut före branden på 1960-talet. Vid renoveringen togs taklanterninen bort och ersattes av ett innertak av lättbetong. De ursprungliga takstolarna av hängverkstyp finns fortfarande kvar i huset som i dag är högskolans bibliotek. Foto från Jönköpings läns museum.

Gjutning på 1960-talet i den byggnad som idag är högskolebibliotek. Industriell verksamhet pågick på området mellan 1859-1992. Därefter revs de flesta byggnaderna för att ge plats åt Högskolan. Foto från Jönköpings läns museum.

Gjutning på 1960-talet i den byggnad som idag är högskolebibliotek. Industriell verksamhet pågick på området mellan 1859-1992. Därefter revs de flesta byggnaderna för att ge plats åt Högskolan. Foto från Jönköpings läns museum.

Korsningen Gjuterigatan/Kyrkogatan som det såg ut på 1950-talet. Internationella Handelshögskolan ligger på samma plats som JMW:s kontorsbyggnad längst bort i bilden. Gjuterihallen, nuvarande Högskolebiblioteket till vänster. Foto från Jönköpings läns museum.

Korsningen Gjuterigatan/Kyrkogatan som det såg ut på 1950-talet. Internationella Handelshögskolan ligger på samma plats som JMW:s kontorsbyggnad längst bort i bilden. Gjuterihallen, nuvarande Högskolebiblioteket till vänster. Foto från Jönköpings läns museum.

När industriepoken tog slut 1992 och fram till att högskolan började byggas 1995 stod många lokaler tomma. Konstens Dag & Natt och andra kulturprojekt gick av stapeln bland annat i den byggnad som nu inrymmer bibliotek.  Foto från Jönköpings läns museum.

När industriepoken tog slut 1992 och fram till att högskolan började byggas 1995 stod många lokaler tomma. Konstens Dag & Natt och andra kulturprojekt gick av stapeln bland annat i den byggnad som nu inrymmer bibliotek. Foto från Jönköpings läns museum.

Sidan uppdaterad 2020-05-20