Search toggle

Nytt avtal med Elsevier

Svenska forskningsbibliotek har återigen tillgång till tidskrifter från Elsevier. Detta sedan Bibsamkonsortiet och förlaget kommit överens om nya villkor för läsning och publicering.

Det tidigare avtalet sas upp den 30 juni 2018 på grund av att parterna inte kunde enas i frågan kring öppen tillgång. 

Som student och anställd vid JU har du nu alltså åter åtkomst till Elseviers artiklar i ScienceDirect och via söktjänster som Primo och Scopus.

Läs mer hos Kungliga biblioteket: Nytt transformativt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning.

2019-11-22