Search toggle

Inga förseningsavgifter

Högskolebiblioteket upphör tills vidare att ta ut förseningsavgifter för pågående och nya lån.

Förändringen gäller retroaktivt från tisdag 17 mars. Anledningen till förändringen är att du som är sjuk, eller orolig för att bli smittad, inte ska behöva komma till högskolan oftare än nödvändigt.

Tänk på att böckerna fortfarande är eftertraktade och återlämna dem så fort du har möjlighet!

2020-03-24