Search toggle

Längre lånetid på kursböcker

Från och med tisdag 24 mars förlängs lånetiden för böcker ur kursbokssamlingen från två till sju dagar.

Utlånade kursböcker får den nya lånetiden när de lånas om. Observera att du själv måste låna om kursböcker i Primo precis som tidigare.

2020-03-24