Search toggle

Begränsad service

Från och med torsdag 26 mars kan du inte längre själv leta böcker bland hyllorna. Du som är student eller personal kan istället reservera böcker i Primo oavsett om de är utlånade eller ej. 

Vi hämtar böckerna och ställer dem på reservationshyllan åt dig. Du får ett mejl på förmiddagen den dag du har en bok att hämta. Böcker reserverade före klockan 10 kan oftast hämtas samma dag.

Biblioteket är stängt förutom för hämtning av reserverade böcker 12–14 varje vardag. Du kan fortfarande kontakta oss via telefon och Fråga biblioteket.

Grupprumskorridorerna är tillgängliga med JU-kort 6–23 varje dag.

Gör så här för att reservera en bok i Primo:

  1. Sök i Primo.
  2. Välj titeln du är intresserad av.
  3. Logga in.
  4. Klicka på Reservera.

Återlämning av böcker kan ske mellan 12 och 14 i biblioteket. Övrig tid lämnar du böckerna i återlämningslådan inne i entrén eller i den röda lådan utanför bibliotekets entré.

Böcker till personal skickas även fortsättningsvis med internposten.

2020-03-25