Behöver du sökhjälp?

Trots att vi bara har öppet två timmar om dagen finns vi fortfarande tillgängliga hela dagarna online.

Boka tid med en bibliotekarie om du behöver handledning i informationssökning inför din uppsats eller någon annan uppgift. Chatta eller ställ din fråga i Fråga biblioteket om du undrar över dina lån eller har något annat du vill fråga biblioteket om.

2020-04-16