Search toggle

Behöver du sökhjälp?

Trots att vi bara har öppet två timmar om dagen finns vi fortfarande tillgängliga hela dagarna online.

Boka tid med en bibliotekarie om du behöver handledning i informationssökning inför din uppsats eller någon annan uppgift. Chatta eller ställ din fråga i Fråga biblioteket om du undrar över dina lån eller har något annat du vill fråga biblioteket om.

2020-04-16