Har du svårt att läsa tryckt text?

På biblioteket hjälper vi dig med verktyg som underlättar ditt läsande.

Det finns flera verktyg som gör det lättare att läsa tryckt text. I guiden Talböcker och talsynteser hittar du förslag på verktyg, både sådana som kan användas av alla och de som är tillgängliga för studenter med läsnedsättning.

2020-08-28