Search toggle

Har du svårt att läsa tryckt text?

På biblioteket hjälper vi dig med verktyg som underlättar ditt läsande.

Det finns flera verktyg som gör det lättare att läsa tryckt text. I guiden Talböcker och talsynteser hittar du förslag på verktyg, både sådana som kan användas av alla och de som är tillgängliga för studenter med läsnedsättning.

2020-08-28