Search toggle

Ny informationsresurs för Hälsohögskolan

Nu har biblioteket tillgång till MAG Online Library, en databas från förlaget Mark Allen Healthcare (MAH). Abonnemanget innehåller paketen MAH Complete och Dental Complete. Totalt omfattar paketen 30 tidskrifter där majoriteten är peer-review-granskade.

Tidskrifterna inkluderar ämnen som klinisk omvårdnad, förlossningsvård, tandvård och prehospital akutsjukvård. Bland titlarna finns British Journal of Healthcare Management, International Journal of Palliative Nursing och International Journal of Therapy and Rehabilitation.

Biblioteket har tillgång till material från 1992 och framåt och du hittar artiklarna via Primo och Cinahl.

2020-11-23