Search toggle

Färre personer tillåtna i bibliotekets grupprum

Från och med nu är antalet tillåtna personer i bibliotekets grupprum halverat. Det sitter en lapp vid varje grupprum som visar hur många personer som får vistas där och när du bokar grupprum ser du samma information.

Hjälp oss att hålla nere smittspridningen så att biblioteket kan fortsätta vara öppet. Tack!

2020-11-30