Search toggle

Zooma in på din uppsats fredagar 12:30-13:30!

Hej student! Behöver du hjälp med akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering? Under våren kan du få hjälp i bibliotekets Zoom-drop in på fredagar 12:30-13:30. Start nu på fredag den 29 januari. Väl mött!

Länk till bibliotekets Zoom-drop in

2021-01-25