Search toggle

Utökad APA-guide

Högskolebibliotekets guide till referenshantering enligt APA (American Psychological Association) har gått igenom en renoveringsfas och innehåller nya avsnitt om referenser i text och citat.

Hur ofta ska man skriva ut referensen i sin text? Ska man ha en referens till allt man skriver? Hur gör man när ska skriva ett citat och det inte finns något sidnummer? Detta är några av frågorna ni får svar på i de nya avsnitten i guiden.

Lycka till med era referenser!

2021-02-12