Search toggle

Tillgång till tidskrifter från Brill

Biblioteket kan nu ge tillgång till alla tidskrifter från det akademiska förlaget Brill. Brill publicerar drygt 300 tidskrifter inom humaniora, religionsvetenskap, samhällsvetenskap inklusive juridik och biologi.

Många av tidskrifterna är sökbara i databaser som Web of Science and Scopus. Artiklar från 2000 och framåt är tillgängliga.

Bibliotekets avtal ger också forskare som är affilierade till JU rätt att fritt publicera artiklar Open Access i samtliga tidskrifter från Brill, förutsatt att forskaren är corresponding author.

Här hittar du alla tillgängliga tidskrifter i Brill.

2021-03-22