Search toggle

Kommande ombyggnationer i bibliotekslokalerna

2022 fyller biblioteket 25 år och lokalerna behöver förändras och förnyas. Under våren kommer studiemiljön inte att vara sig lik då intensiv renovering kommer att pågå i perioder. Förändringarna innebär både större och mindre åtgärder. Väggar ska både byggas och öppnas och möbler ska renoveras.

Återbruk och restaurering

Återbruk och restaurering har varit ledord under planeringsarbetet. Byggnadens och bibliotekets unika värden förstärks samtidigt som studiemiljön moderniseras. Moderniseringen innebär en mer varierad studiemiljö med olika typer av möblering, bättre belysning och en behagligare ljudmiljö.

Förarbetet

Arbetet med att modernisera biblioteket inleddes med ett projekt för att ta reda på studenternas behov genom olika typer av användarstudier. Dessa visade att studenter ser biblioteket som en inspirerande studiemiljö där närheten till böcker och bibliotekarier är viktig och bidrar till känslan av att vara en del av akademin.

Många studenter lyfte fram att de arbetar mer fokuserat när de är på biblioteket. Bibliotekspersonalen uttryckte att de vill att biblioteket ska vara en välkomnande och trygg studiemiljö.

En projektgrupp från biblioteket har därefter samarbetat med White Arkitekter för att ta fram ett koncept för den nya interiören.

Större förändringar i lokalerna

Entrén fräschas upp för att bli ljusare och rymligare. Den kommer också att smyckas med ett konstverk i form av en ljuskrona.

Tidskriftsrummet får ny utformning för att bättre kunna nyttjas för olika evenemang utan att störa studieron i resten av biblioteket. Glasväggen mot Caffè Dallucci öppnas och kaféet integreras med tidskriftsrummet.

Datorarbetsplatserna på plan ett flyttas längre in i biblioteket och gör plats för tidskrifterna och en sittgrupp. Det första intrycket av biblioteket blir därmed mer välkomnande och en av de vackraste platserna i biblioteket utnyttjas bättre.

Informationsdisken får ny utformning och en ny placering lite längre in i lokalen för att möjliggöra längre vägledningssamtal. Självserviceautomaterna tar informationsdiskens nuvarande plats och blir mer synliga.

Övriga förändringar:

  • Fler studieplatser med möjlighet till grupparbete i bokhallen.
  • Mattor och textilier för att ge en ombonad känsla och dämpa ljud.
  • Växter placeras ut på olika ställen i biblioteket.
  • Nya läslampor.
  • Fler eluttag.
  • Grupprumskorridorerna får nya möbler och ny färgsättning.
  • Tysta läsesalen får ny möblering.
  • Ny undervisningssal och nytt rum för handledning.

I biblioteket finns en utställning med bilder som ger en fingervisning om hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Välkommen in och titta!

2021-12-02