Search toggle

Nya e-resurser på biblioteket

Vi har utökat bibliotekets utbud av elektroniska resurser och du kan nu få tillgång till Oxford English Dictionary, Elsevier Reference Collection inom materialvetenskap samt e-böcker från De Gruyter.

Oxford English Dictionary och andra uppslagsverk från Oxford University Press.

Oxford English Dictionary är den viktigaste historiska ordboken för det engelska språket. Den senaste kompletta tryckta utgåvan gavs ut 1989 och bestod av 20 band. Onlineversionen, som vi nu har tillgång till, uppdateras kontinuerligt.

Vi har också tillgång till tre andra uppslagsverk från Oxford University Press:

Elsevier Reference Collection: Materials Science and Materials Engineering​

Elsevier Reference Collection: Materials Science and Materials Engineering är ett paket med ungefär 20 uppslagsverk och andra referensverk som fokuserar på olika områden inom materialvetenskap. Texterna är skrivna av experter inom området och är bra källor för grundläggande kunskap om material.

E-böcker från De Gruyter

Under 2022 kommer vi att ha tillgång till e-böcker på plattformen De Gruyter Online på prov. Det handlar om drygt 20 000 akademiska böcker inom ett brett urval av ämnen. På plattformen finns böcker utgivna av förlaget De Gruyter men även av universitetsförlag som Princeton University Press, Harvard University Press och Columbia University Press. E-böckerna går att hitta i vårt söksystem Primo.

2022-01-19