Search toggle

Tillfälliga förändringar på plan 1

Datorplatserna plockas bort måndagen den 14 mars. Samtidigt påbörjas en större omflyttning av böckerna på plan 1.

Datorerna kommer att monteras upp igen om några veckor och kommer då att finnas lite längre in på plan 1. Använd gärna datorerna i datorsalen C3011 så länge. Salen finns i grupprumskorridoren på plan 3.

Kursböckerna och böckerna på hyllorna 000-297 kommer att flyttas till provisoriska hyllor på plan 2. Böckerna på hyllorna 300-359 flyttas till provisoriska hyllor i gången med glastak som börjar strax intill informationsdisken.

2022-03-11