Search toggle

Renoveringsarbete på barnboksavdelningen

Nu börjar renoveringsarbetet på barnboksavdelningen på plan 3 i biblioteket. Avdelningen kommer att vara helt avstängd i ett par veckor. Dörrarna mellan grupprumskorridoren och biblioteket på plan 3 kommer att vara låsta.

För att röra dig mellan grupprumskorridoren och biblioteket behöver du använda trappan i entréhallen. Om du vill låna barnböcker kan du prata med oss i informationsdisken, ringa oss eller kontakta oss via Fråga biblioteket. Vi reserverar då boken till dig så att du kan hämta den tidigast efter klockan 16:00 samma dag.

2022-04-21