Search toggle

Höjd gräns för förseningsavgifter

Gränsen för när förseningsavgifter begränsar lån höjs från 50 kronor till 300 kronor. Ändringen gäller från 16 juni.

2023-06-15