Search toggle

Låna kortlek på biblioteket

Vill du glömma studierna en stund och kanske lägga bort mobilen? Nu kan du låna en kortlek eller brädspelet Carcassonne på biblioteket.

Du lånar kortlek eller brädspel i informationsdisken och återlämningen ska ske innan biblioteket stänger samma dag.

Ett brädspel och en kortlek som ligger på ett bord
2023-09-26