Search toggle

JU Sustainability Week på biblioteket

Den 6–10 november arrangeras en hållbarhetsvecka på JU med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling. På campus kommer olika föreläsningar och aktiviteter att pågå och i biblioteket hittar du en utställning med litteratur kopplad till olika aspekter av hållbarhet.

De 17 globala målen antogs 2016 och ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Tanken är att de ska vara uppnådda till år 2030 av alla världens länder.

Sustainabilty Week på biblioteket

Under JU Sustainability Week pågår flera aktiviteter på campus. Mer information hittar du i kalendariet. På biblioteket finns en utställning med litteratur kopplad till hållbarhet. Lästips kommer även att delas i bibliotekets sociala medier. Följ oss gärna på Instagram och Facebook!

Aktiviteter i JMW-salen torsdag 9 november

12:00–13:00: Ett hållbart campus. Högskoleservice och HÖFAB presenterar åtgärder och initiativ för ett hållbart campus.

15:00–18:00: Students 4 Sustainable Action (SSA) håller i en Circular Economy Workshop. Mer information finner du på deras Instagram.

2023-11-06