Search toggle

Bibliotekets stöd kring upphovsrättsfrågor

Får jag använda en bild från en bok i mitt examensarbete eller min artikel? Är det okej att kopiera och dela ut kurslitteratur? Oavsett om du är student, lärare eller forskare behöver du ta reda på hur du får använda andras material. Biblioteket kan hjälpa dig att få svar på dina frågor om upphovsrätt.

Hur lärare, forskare och studenter får använda upphovsrättsskyddat material inom undervisning regleras i ett avtal med Bonus Copyright Access. När du vill använda upphovsrättsskyddat material kan det vara svårt att få tillstånd hos varje enskild rättighetshavare, eftersom det kan vara många som berörs. Syftet med avtalet är att genom en samlingslicens underlätta för användningen av andras material.

Generellt kan man säga du inte behöver fråga om lov om materialet ska användas internt i undervisning. Ska det däremot publiceras i till exempel DiVA eller en tidskrift behöver du alltid fråga om lov när det gäller upphovsrättskyddat material.

Bibliotekets och upphovsrättsfrågor

På bibliotekets sidor om upphovsrätt hittar du svar på vanliga frågor om upphovsrättskyddat material. Sidorna är bygger på vanliga frågor och finns för studenter, lärare och forskare:

Om du inte hittar det du letar efter på sidorna är du välkommen att höra av dig:

2023-12-05