Search toggle

E-böcker från Springer

Biblioteket kan nu ge tillgång till 2024 års e-böcker från Springer inom Business & Management och Computer Science (inklusive Lecture Notes in Computer Science). Fler titlar tillkommer under året. Böckerna går att läsa på SpringerLink och är sökbara i Primo.

Till skillnad från tidigare år finns inte utrymme för att köpa ämnespaketet Engineering. Vi köper däremot titlar när behovet uppstår. Du som hittar en e-bok från Springer som vi inte har tillgång till kan kontakta biblioteket via formuläret Ge förslag på inköp. Oftast kan vi få tillgång till e-boken inom några timmar.

2024-05-15