Primo är bibliotekets söktjänst där det mesta av vårt material är samlat. I tjänsten kan du söka efter tryckta och elektroniska böcker, artiklar, uppsatser, avhandlingar och mycket mer.

Primo är en bra utgångspunkt om du inte är säker på vilken databas du vill söka i eller när du letar efter information från olika forskningsområden. Söktjänsten ersätter inte andra, mer specifika söktjänster, men fungerar bra för att orientera sig i bibliotekets material.

Vad kan du hitta i Primo?

 • Tryckta böcker och tidskrifter
 • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter
 • E-böcker och e-bokskapitel
 • Uppsatser, avhandlingar, rapporter och konferensbidrag

Så söker du i Primo

 • Om du letar efter en specifik bok eller artikel, kan du söka med exempelvis titel eller författare.
 • Om du letar efter olika källor till ditt arbete, kan du utgå ifrån ditt ämne eller syfte och välja ut några viktiga begrepp.
 • Du kan söka både på svenska och engelska. Vill du främst hitta vetenskapliga artiklar, får du många fler träffar om du söker på engelska.
 • Tänk på att hålla din sökning enkel och inte använda booleska operatorer som AND och OR.
 • Du kan använda trunkering (*) för att söka på alla ändelser av ett ord, till exempel nurs*.
 • Du kan använda citattecken för att hålla ihop ord som måste stå bredvid varandra, till exempel "artificial intelligence".

När du har sökt, kan du avgränsa din sökning i menyn till vänster om träfflistan. Där kan du till exempel välja om du bara vill ha material som är peer reviewed och om du vill välja att titta på en viss publikationstyp. På så vis kan du forma din sökning för att passa dina behov.

Om du vill lägga till eller ta bort sökord men fortfarande ha kvar dina avgränsningar, kan du klicka på Kom ihåg alla filter under Aktiva filter:

En bild på valda avgränsningar i Primo och knappen Kom ihåg alla filter.

Mycket av det du hittar i Primo, till exempel böcker och artiklar, har ämnesord. Ämnesorden beskriver vad boken eller artikeln handlar om och kan ge dig tips om vidare sökning.

Du ser ämnesorden när du klickar på en titel i Primo:

Exempel på informationen man får när man klickar på en bok i träfflistan i Primo. Texten beskriver bokens innehåll och visar de ämnesord som boken har. Rubriken "Ämnesord" har blivit markerad med en röd ring.

När du har gjort en sökning i Primo kan du även avgränsa din sökning med hjälp av ämnesord. Gå till menyn till vänster om träfflistan och rulla ner till Ämne. Klicka för det/de ord som vill avgränsa din sökning till.

En träfflista i Primo. Till vänster finns en meny med avgränsningar. Rubriken är Ämne. Swedish, Sverige och Historia är förkryssade. 

När du har sökt fram en bok i Primo ser du information om vilket våningsplan boken finns på, vilket nummer hyllan har och vad det står på etiketten på bokryggen:

En bild på hur en bok ser ut i träfflistan i Primo.

På hyllan står böckerna i bokstavsordning efter etiketten på bokryggen.

Bild på bokryggar som visar hylluppställningen med siffror och bokstäver.

Beställningar och reservationer

Resurser som inte finns tillgängliga går ofta att beställa och böcker som är utlånade kan du ställa dig i kö på genom att göra en reservation.

Mina lån

Som student eller personal på JU har du automatiskt ett konto i Primo. Om du inte är student eller personal kan du ansöka om ett lånekort för att få ditt konto.

Under Mina lån kan du:

 • se dina lån, låna om samt se dina reservationer
 • spara sökningar och titlar
 • bevaka sökningar.