Artikelförfattare: Karin Boson, Sven Brändström, and Sören Sigvardsson

JTCI är ett personlighetsformulär för barn och ungdomar som finns i en barnversion, men också i en version där vårdnadshavaren bedömer barnets personlighetsfunktion. I vår studie ingick det 1046 barn i åldern 12-14 år, samt 654 vårdnadshavare. Syftet med studien var dels att skapa normer för den svenska versionen av Junior Temperament and Character Inventory (JTCI), men också att utvärdera hur pålitligt instrumentet är i bedömning av ett barns personlighetsegenskaper. I analysen jämfördes barnsvaren och svar från vårdnadshavare med varandra och vi kunde se att föräldrar generellt bedömer att deras barn är mer moget än vad barnet beskriver. Vårdnadshavare tenderade särskilt att överskatta deras döttrars upplevelse av självacceptans och självförtroende och underskattade döttrarnas upplevelse av inre oro. Det finns därför risk att föräldrar till flickor riskerar att missa deras behov för känslomässigt stöd. Studien visar att det är viktigt att inkludera barns egna bedömningar av sin personlighetsfunktion, både i forskning och praktik. Resultaten stöder också bruk av olika normer för flickor och pojkar, samt ålderspecifika normer från 12-14år.

Abstract

The aims of the study were (a) to establish norms for the Swedish child self-report and caregiver rating versions of the Junior and Temperament Character Inventory (JTCI) among young adolescents, (b) to investigate its psychometric properties, and (c) to investigate congruence between children’s self-reports and caregivers’ ratings of a child’s personality. The sample was a general population of 1,046 children ages 12–14 years and 654 caregivers. The JTCI was found to be reliable on all dimensions except Persistence in the child self-report version. Caregivers rated their own children’s personalities as more mature than did the children themselves. Caregivers especially overestimated their daughters’ selfreported capabilities for self-acceptance and self-efficacy and might have underestimated their daughters’ need for emotional support. This highlights the importance of including the child’s self-report on personality in both research and clinical assessments. The results also support the importance of age- and gender-separated norms.

Boson, K., Brändström, S., & Sigvardsson, S. (2017). The Junior Temperament and Character Inventory (JTCI): Psychometric Properties of Multi-Informant Ratings. Psychological Assessment. Advance online publication.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Kontaktperson: Karin Boson

Om du vill läsa hela artikeln, kontakta Karin Boson.