Författare: David Bothén, Jarkko Tauriainen

Handledare: Sabina Kapeanovic

Abstrakt

I denna studie har vi undersökt risk- och skyddsfaktorer i föräldra-barnrelationer och syskonrelationer, och deras eventuella påverkan på ungdomars brottslighet. Vidare skulle utredas om dessa relationer och brottslighet påverkas av ungdomars kön, upplevelsen av området de bor i, eller om ungdomen haft tidigare kontakt med socialtjänsten till följd av sitt eget beteende. Studien genomfördes på ett urval om 1 324 pojkar och flickor, i åldrarna 13 till 17 år (genomsnittsålder = 14,3 år), som en del i LoRDIA-projektet. En hög nivå på föräldrars kunskap om deras barns aktiviteter uppvisade en skyddande effekt mot ungdomars brottsliga beteende. Denna skyddseffekt är särskilt viktig för den grupp ungdomar, som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten. Ungdomars frivilliga delande av information med sina föräldrar, uppvisade också en skyddande påverkan. Syskonrelationer uppvisade få och svaga effekter på ungdomsbrottslighet. Dessa effekter försvann också, i jämförelser som inkluderade föräldrars tillgång till information. Resultaten visade också att det finns tydliga könsskillnader i ungdomars brottsmönster. Förutom att pojkar begår fler brott än flickor, fann studien också att det finns skillnader i hur föräldrar hanterar sina barns brottsliga beteende, beroende på ungdomens kön. För de risk- och skyddsfaktorer som utforskas i denna studie, gäller generellt att dessa inte påverkas av ungdomens upplevelse av sitt bostadsområde.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas, Futurum Region Jönköpings län.

Ladda ner PDF Pdf, 404.7 kB, öppnas i nytt fönster.