Författare: Sara Mehdin och Lise Mueller

Handledare: Johan Hagborg Melander och Annika Björnsdotter

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan barnmisshandel och sexuell hälsa/ohälsa, sexuell upptagenhet/aversion och sexuellt risktagande i en svensk normalpopulation i åldrarna 17–18. Data samlades in via självskattningsformulär i en klassrumsmiljö från 822 elever. Jämförelser gjordes mellan de som rapporterat utsatthet för barnmisshandel och de som inte rapporterat utsatthet. Signifikanta skillnader mellan grupperna fanns avseende sexuell hälsa/ohälsa, sexuell upptagenhet, samt sexuellt risktagande på nätet. Den utsatta gruppen rapporterade i högre utsträckning sexuell upptagenhet och att de mått dåligt av sex. Barnmisshandel verkar således kunna påverka den sexuella hälsan negativt. Däremot skiljer sig grupperna inte åt avseende sexuellt risktagande förutom på nätet vilket diskuteras. Mer forskning behövs för att förstå hur barnmisshandel kan påverka ungas sexuella hälsa.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 330.2 kB, öppnas i nytt fönster.