Författare: Rebecka Almqvist och Emilia Mascarenhas

Handledare: Torbjörn Kalin

Abstrakt

Den här studien utforskar relationen mellan ungdomars upplevda relation till deras närmaste vän gällande stöd och konfliktnivå och deras upplevda föräldrastöd. Studien undersöker om relationerna ser olika ut beroende på ungdomarna och föräldrarnas kön. Den studerar även om relationen ser olika ut beroende på om ungdomarna har ett internaliserande eller ett externaliserande beteendemönster. Datamaterialet består av 1408 ungdomar i utvalda kommuner i Sverige och är en del av forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA). Ungdomarna har svarat på enkäter i deras skolmiljö och data analyserades sedan utifrån univariata och bivariata analyser. Studiens huvudsakliga slutsats är att det finns ett signifikant samband mellan ungdomens upplevda relation med deras närmsta vän och deras upplevda föräldrastöd. Resultaten visade även på signifikanta könsskillnader, flickor hade ett starkare samband mellan det upplevda föräldrastödet och stöd och konfliktnivån i deras närmsta vänskap. Ungdomarna upplevde ett starkare upplevt föräldrastöd från deras mammor och det sambandet var också starkare för flickor än för pojkar. Slutligen visade det sig även att ungdomens egna beteende också har ett signifikant samband för de med ett riskfyllt externaliserande eller internaliserande beteendemönster då de hade ett svagare samband mellan upplevt föräldrastöd och stöd och konflikt i deras vänskap. Resultatet diskuteras i relation till Banduras socio-kognitiva teori och tidigare forskning.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas, Futurum Region Jönköpings län.

Ladda ner PDF Pdf, 488.8 kB, öppnas i nytt fönster.