RSS

Prenumerera via RSS • Sommarpodd om vårdadministration
  Veckans sommarpodd från Vertikals handlar om vårdadministratörer, både yrket och utbildningen.
  Read more


 • Vertikala samtal med Charlotta Mellander och Josefina Syssner
  I veckans sommarpodd från Vertikals så samtalar Charlotta Mellander med Josefina Syssner, biträdande professor på Linköpings Universitet.
  Read more

 • Ensamt barn sitter på en fotboll på stranden
  Vilket fokus får barns rättigheter när politiken är i gungning?
  Sommarlovet är här och det betyder sovmorgon, att hänga med kompisar och att vara med sin familj för många barn och ungdomar. Att finnas i en tillvaro som präglas av trygghet, positiva värderingar och avkoppling. Tid att bara vara. För andra barn innebär sommaren det motsatta: ensamhet, oro till följd av våld i nära relationer, eller avsaknad av meningsfulla aktiviteter eller trygga vuxna som skapar ett positivt klimat för barn och ungdomar. Synliggörandet av barns rättigheter är minst lika viktigt i semestertider när barn inte vistas i samma utsträckning inom förskola, skola eller andra verksamheter.
  Read more


 • Social Innovation and Sustainable Business Talks podcast series – #7
  Read more

 • Midsommarindex 2021
  Här är det bäst att fira midsommar 2021
  Då kom sommaren till slut. Efter en regnig månad i maj kändes det som att sommaren aldrig skulle komma. Men inget kunde varit mer fel. Nu är solen och värmen här. Semestrarna väntar runt hörnet och midsommarfirandets planerande är i full gång.
  Read more

 • Huspris genom inkomst
  Högre inkomster, dyrare hus...
  Jag har i två bloggposter visat på skevheten i fördelningen av huspriser och inkomster i svenska kommuner. Alltför ofta tittar vi på genomsnittsvärden för landet, men verkligheten skiljer sig väsentligt åt beroende på var man befinner sig.
  Read more


 • Social Innovation and Sustainable Business Talks podcast series – #6
  In this podcast series, you will hear what practitioners from sustainability-oriented companies and academics from different fields focusing on social innovation and sustainability research think about the major challenges and future opportunities in the transition to the circular economy.
  Read more


 • Co-design för ett bättre samhälle
  Hur skulle framtiden hälsa- och sjukvård se ut om vi inkluderade fler samhällsgrupper och organisationer i utformningen av dessa tjänster? Tanken är inte ny, men resultatet om vi omsatte tankarna i praktiken, är troligtvis en ögonöppnare.
  Read more

 • Graf förvärvsinkomster 2019
  Den skeva fördelningen i landet #inkomster
  Read more


 • Digitalt ledarskap - mogen att börja experimentera?
  Pandemin biter sig fast medan Gig-ekonomin växer. Arbetstagare hoppar och far, har inte en arbetsgivare. ”Det händer någonting just nu på arbetsmarknaden, ett skifte som kommer att bli en historisk vändpunkt”, konstaterar vår digitala gäst i ledarlabbet, Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.
  Read more

 • Ellinor Ostrom
  Vad den första kvinnliga Nobelpristagaren kan lära oss om Samskapande
  1999 fick Elinor Ostrom nobelpriset i ekonomi. Hon blev därmed den första kvinna att motta detta pris – 98 år efter dess införande. Ostroms tankar om gemensamt ägande och självstyre utmanade systemet. Dess inverkan kan ha stor betydelse för morgondagens offentliga sektor – om vi alla vågar bredda våra perspektiv.
  Read more

 • Varför behövs ekosystem för universitetsbaserade entreprenörskaps-utbildningar (2/2) - vad är EEU?
  Ekosystem upprätthåller samhällen genom att ge utrymme för att skapa samhällen som trivs i den lokala fysiska miljön. Enkelt uttryckt ger ekosystem lekplatsen för medlemmarna i samhället, där kulturen, infrastrukturen och relationerna utgör ekosystemets institutionella miljö.
  Read more

 • Varför behövs ekosystem för universitetsbaserade entreprenörskaps-utbildningar (1/2)
  Nu mer än någonsin krävs det att utbildningar av framtida yrkesverksamma och tankeledare utrustar dem med entreprenörstänkande, som gör det möjligt för dem att tänka och agera entreprenörsmässigt oavsett vald domän, karriär eller livsprojekt. För att främja denna utveckling måste universiteten engagera sig i att bygga ett universitetsbaserat ekosystem för entreprenörskapsutbildning (EEU), en miljö som andas in och ut och genomdränker campus i entreprenörskapsanda .
  Read more

 • Tekniska högskolan i vårskrud
  Så knäcker vi koden för samverkan
  Ett framgångsrikt samarbete mellan akademin och industrin är ingen skrivbordsprodukt. Det måste leva och andas! Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.
  Read more

 • Huspriser vs riksgenomsnittet
  Den skeva fördelningen i landet #huspriser
  Read more

 • Social Innovation and Sustainable Business Talks podcast series – #5
  In this podcast series, you will hear what practitioners from sustainability-oriented companies and academics from different fields focusing on social innovation and sustainability research think about the major challenges and future opportunities in the transition to the circular economy.
  Read more

 • Äldre kvinna som sitter ensam och tittar ut genom ett fönster
  Döva oroas för ålderdom
  Strax före jul blev jag kontaktad av Åsa Gustavsson, en döv kvinna från Jönköping. Samtalet var ett nödrop och en förfrågan om vi på Centre for Co-production* hade möjlighet att göra en studie för att belysa den utsatthet många äldre döva upplever. När vi sedan fick del hela berättelsen, är svaret självklart.
  Read more


 • Är äldreomsorgslyftet bara ett spel för galleriet?
  Kommer någon kommun att kunna stärka kompetensen hos första linjens chefer genom Äldreomsorgslyftet, frågar forskarna Linda Johansson, Therese Bielsten och Lena Östlund.
  Read more


 • Sociala innovationer till förmån för barns bästa
  Under vecka 14 medverkade jag inom ramen för koalition för en jämlik och fullständig skolgång i en workshop kring identifierade problemområden för barns rätt till en jämlik och fullständig skolgång. Workshopen fokuserade på lösningar och hur vi konkret kan samverka kring utmaningar på olika nivåer för att barn och ungdomar ska kunna få en trygg och jämlik skolgång.
  Read more


 • Den digitala byggingenjören
  Morgondagens byggingenjörer skiljer sig avsevärt från den traditionella byggingenjören och vi möter en stor utmaning i hur byggbranschen kan digitaliseras i samma takt som resten av samhället.
  Read more


 • Delaktighet är en rättighet för alla barn!
  Barn med funktionsnedsättning deltar inte lika ofta i vardagliga aktiviteter som andra barn - varför är det så?
  Read more


 • (How to) support digital engagement among older people at risk of isolation
  Providing tailored support to older persons in using digital products and services can help prevent social isolation and digital exclusion.
  Read more


 • Näringslivsbaserad motståndskraft
  Under våren 2020 slog den globala Corona-pandemin till med full kraft mot världen och Sverige. Med akut brist på materiel som munskydd och handsprit började allt fler företag ställa om för att tillverka nya produkter.
  Read more

 • Social Innovation and Sustainable Business Talks podcast series – #4
  In this podcast series, you will hear what practitioners from sustainability-oriented companies and academics from different fields focusing on social innovation and sustainability research think about the major challenges and future opportunities in the transition to the circular economy.
  Read more


 • Bäst att fira påsk 2021
  Då var det snart påsk igen. Vem hade kunnat tro förra påsken att vi fortfarande skulle hålla avstånd och jobba på distans? Och vem hade kunnat tro att vi även denna påsk skulle få lov att vara utomhus och på distans om vi vill fira påsken med våra gamla? På många sätt är det nog tur att vi inte visste vad som låg framför oss för då är vi nog många som hade kastat in handduken direkt. Men på något sätt så gick det här året också och påsken är här igen.
  Read more

 • Entrepreneurial Kids
  Roots to create: Next Generation External Venturing Practices in Family Owned Businesses
  Many daughters and sons are born and raised in a family business, and in the process, they develop entrepreneurial ideas to start an independent venture or improve the original family business.
  Read more


 • Koalition för en jämlik och fullständig skolgång
  Hur kan vi tillsammans med olika samhällsaktörer kraftsamla för att barn ska få en positiv skolgång? Jag deltar under våren i en digital koalition för en jämlik och fullständig skolgång. Initiativet kommer från Mötesplats Social Innovation Syd och Länsstyrelsen Skåne.
  Read more


 • Hur har det offentliga innovationssystemet mött krisen?
  Del 3: Långsiktig omställning i näringslivetKriser är bra tillfällen att förändra företag. Av nöden kan de tvingas tänka nytt, och dessutom har personalen mer tid över och kan utveckla nya kompetenser och strategier. Det här inlägget handlar om det offentligfinansierade innovationssystemets respons på pandemin, med fokus på insatser för långsiktig omställning av näringslivet.
  Read more

 • Barn håller förälders hand
  Hur synliggörs barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser?
  Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter blev lag i Sverige i Januari 2020. Sverige har som konventionsstat åtagit sig att föräldrar får adekvat stöd i sitt föräldraskap och att det sker en utveckling av de tjänster som ryms inom föräldraskapsstödjande insatser. Men hur syns barns rättigheter i dessa insatser? I vilken grad får barn själva komma till tals i planering, genomförande och utvärdering och vilket stöd får de för att kunna uttrycka sina åsikter?
  Read more


 • Corona Express – empatiska arkitekter tag plats!
  Vi är vana vid att träffas. Det sociala, det är ledarskapets natur, säger en småländsk ledare när ledarlabbet ”Vad är meningen med arbete – i ljuset av pandemin? ” drar igång. Sociala restriktioner i pandemin med max fyra personer förändrar våra vanor. Visst, digitalisering har pågått sedan datorer uppfanns i samband med andra världskriget. Men förändringstrycket att digitalisera har ökat med pandemin, vilket tvingar organisationer och samhällen att än mer utforska arbetets digitalisering. Inte minst i arbetet med ledarskap.
  Read more

 • A researcher effort at Jönköping University
  Sometimes it is essential to take a look at what you are doing as a researcher and ask the necessary questions, "Is it right?", "Is it enough?" "Does it matter? and so on. This is what this blog is about today!
  Read more

 • Befolkningsökning i Stockholms stad 2015-2019
  Vart tar Stockholmarna vägen?
  Just nu är den vanligaste frågan jag får om pandemin kommer att vara slutet på urbaniseringen (och där är svaret nej, om du undrar). När jag förklarar varför jag inte tror att så är fallet kommer följdfrågan: ”men Stockholm då, minskar inte Stockholm nu”? Och det är lätt att tro att så är fallet.
  Read more

 • Lien flicka täcker för ögonen med händerna
   ”Livet är en sak som man måste vara rädd om, förstår du inte det?”
  Vad ska det kosta för att vi ska ta krafttag för att barn och ungdomar det vill säga en viktig del av vår framtid ska tas på allvar? När får vi se krispaket som är specifikt riktade till att hjälpa de ungdomar som fått sämre betyg som en följd av distansundervisningen? Eller stöd till de barn som utsatts för våld i hemmet eller som funderar på att avsluta sitt liv på grund av att hoppet börjar sina?
  Read more

 • Äldre kvinna
  Det räcker inte att bara pytsa ut miljoner
  Om vi ska få en jämlik vård och omsorg för äldre personer över hela landet behövs tydligare regler för bemanning, kompetensutveckling och utökad forskning. Vi vill därför uppmana till att noggrant betänka hur den nya äldreomsorgslagen kan understödja personalens arbete i den nära vård- och omsorgen, skriver forskarna Lena Östlund, Linda Johansson och Therese Bielsten.
  Read more


 • Have you really been nudged by sustainable companies?
  The Bachelor thesis by Lovisa Nilsson Eskesen, Johanna Sternberg, and Alexandra Andersson sheds light on the use of nudging practices in sustainable companies. In recent times, nudging has been expanded to marketing applications beyond its initial focus on nudging people to make healthier and more sustainable choices. The thesis underlines that nudges may be used for several purposes. It hereby makes no difference whether the organization is sustainable or not; a sustainable organization might even use nudges in ways that are disconnected from their sustainability goals. In some cases, they even found that—instead of promoting sustainable decisions—companies used nudging to "trick" their consumers into conspicuous consumption. The findings make an important contribution to critical marketing research.
  Read more


 • Getting knowledge through the multinational enterprise
  The Master thesis by Patrick Christof Raszka and Benjamin Rinkenauer investigates how multinational enterprises can share knowledge across local subsidiaries and extend prior research by highlighting the role of middle management in knowledge sharing across local subsidiaries. Their findings point out 17 factors that middle managers deem important for knowledge sharing. It underlines that knowledge sharing among international subsidiaries is complicated and cannot be solved by initiatives that focus on a single factor, as often assumed and found in practices. Instead, they suggest that management would benefit from a holistic perspective on knowledge sharing across local subsidiaries in multinational enterprises. The thesis makes an important contribution to the international business literature.
  Read more


 • Why Corporations invest in Start-ups
  The Bachelor thesis of Felix Leonard Stamm and Nicolas Rix sheds light on how large corporations can gain strategic resources from investments into start-ups. Research has previously shown that most corporations do not profit financially from corporate venture capital investments, which has shed doubt on the usefulness of such activities. However, Felix and Nicolas show that corporations might not invest into start-ups for financial reasons rather than to gain new knowledge and insights about a market. What the students found was that such benefits require a relationship between the investing corporation and the start-up—otherwise investments might fall short of the expected strategic outcomes. The thesis makes an important contribution to the strategic management literature.
  Read more


 • Investment Experience can help you Decrease the Disposition Effect but it is not a Guarantee
  The Bachlor thesis of Aron Friedman and Etiosa Richmore investigates a decision-making bias that is particularly relevant in financial market trading: the so-called “disposition effect”. In contrast to some other studies, they were unable to find significant differences between experienced and inexperienced financial traders—both were equally prone to fall prey to the disposition effect. The thesis makes an important contribution to economic decision-making literature.
  Read more


 • How to tackle profit shifting through intellectual property?
  Multinational companies like Apple, Google or Microsoft are heavily criticized for using complex business models to avoid taxation. One way to shift profits is strategic (mis-)pricing of intellectual property.
  Read more


 • COVID-19 i svenska kommuner under första och andra vågen
  Jag har i en rad bloggposter tittat på utvecklingen av Covid-19 i svenska kommuner. I grunden ligger ett arbete som analyserat frågan lite mer i detalj på veckobasis under första vågen.
  Read more

 • Diagram över antalet bekräftade fall av corona i första vågen
  Drabbades samma kommuner under första och andra vågen?
  Den andra vågen av pandemin kom med en omfattande kraft och återigen står vården inför en tuff utmaning. Jag har i ett par bloggposter tittat på vad som kännetecknade de kommuner som hade högre grad av bekräftade fall per invånare under första vågen (fram till vecka 32).
  Read more


 • Ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
  Den senaste tiden har media uppmärksammat ökningen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar till följd av coronapandemin. Glädjande nog uppmärksammar media i större utsträckning också hur barn och ungdomar själva upplever situationen.
  Read more

 • Spridningen av Corona i Stockholm
  Drabbades vissa kvarter hårdare av corona?
  I förra bloggposten sammanfattade jag lite av ett arbete som jag skrivit tillsammans med min kollega Richard Florida. Vi har försökt att kartlägga faktorer som skulle kunna förklara den geografiska spridningen mellan kommuner runt om i landet. Vår slutsats har varit att det finns många faktorer som visserligen är signifikant relaterade till spridningen, men att dessa sammantaget ändå förklarar väldigt lite och att det istället tycks har varit en hög grad av slump som påverkat vilka platser som drabbats hårdast.
  Read more


 • Ta ditt familjeföretag till nästa nivå!
  Vecka 9 så startar den andra upplagan av Center for Family Entrepreneurship and Ownerships (CeFEO) exekutiva utbildningsprogram, Family Business Management. Kursen på 15 hp är på masternivå.
  Read more

 • Jakten på ledarskapet i det nya normala
  ”Jakten på ledarskapet i det nya normala”
  Vilka är utmaningarna för småländska ledare i den globala pandemin? Vart är de på väg och med vilka riktmärken? Detta är några av de frågor som forskarna Karin Havemose och Joakim Netz reflekterar över i ett samtal modererat av Johan Wangström.
  Read more


 • Sustainable Business Talks Pod Series
  The consumer before used to ask about the power of the car, about less fuel consumption and fuel legislation. Now the consumer will ask if there is no cobalt used for the batteries of car, that could be from The Democratic Republic of Congo! ” – Johann Bachler from AVL List GmbH
  Read more


 • Why management scholars should read Hermann Hesse
  Frequently read and seldom analysed, Hermann Hesse – a German-Swiss novelist, Nobel prize winner – is a familiar non-person to most management students and academics. While the readability of his novels is still high around the world, management scholars have made no attempt to view Hesse’s works as anything resembling well thought out management learning processes. While he was banished from the country for his anti-war views and critique of the totalitarian regime of Nazi Germany, he believed in the humanizing power of education. (Hesse, 1971).
  Read more


 • Vad förklarar spridningen av Corona i svenska kommuner?
  Den andra vågen kom nog med mer kraft än vad någon av oss kunde ana. Efter en något lugnare sommar hade vi nog alla hoppats på att det skulle hålla i sig även under hösten.
  Read more


 • Vården av äldre kräver fler specialistsjuksköterskor
  Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare och utbildare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen. Covid-19 tycks ha fungerat som en ögonöppnare men ålderismen är inte bara kopplad till pandemin, problemet är fundamentalt. Kvaliteten på vården och omsorgen måste höjas vilket kräver en betydande ökning av fördjupad geriatrisk och gerontologisk kompetens, där specialistsjuksköterskor inom vård av äldre personer spelar en nyckelroll.
  Read more


 • Är inte alla digitalt kompetenta?
  De senaste dagarna har en Sifo-rapport beställd av Arbetsförmedlingen väckt en viss uppmärksamhet i olika media. Bland annat konstateras i denna rapport att ”49 procent av de tillfrågade … under det senaste året upplevt att de har otillräckliga digitala färdigheter”.
  Read more

Sidan uppdaterad