Kan våldsspiralen brytas?

Måndag 27 mars håller Klas Borell en föreläsning om Islamistisk terrorism och antimuslimsk högerextremism i Europa.

Sverige och andra europeiska länder står inför nya utmaningar och frågor. Varför lockas muslimska ungdomar i Europa, uppvuxna i demokratiska välfärdsstater, av Islamiska Staten och andra terrorgrupper? Hur motverkar vi de fördomar och hatbrott mot europeiska muslimer som följt i terrorns spår? Och hur kan vi förhindra att ett nytt konfrontativt samhällsklimat uppstår?

Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete, redogör i denna föreläsning för sin forskning om terrorism, hatbrott och fördomar.

Datum: 27 mars 2017
Tid: 18.00 -19.00
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, JU, Gjuterigatan 5, Sal Hb 116
Fri entré

Arrangör för föreläsningen är Rädda Barnen

Välkommen!

2017-03-21