Delar av parkering avstängd

Stora delar av grusparkeringen nedanför Campus Arena är avstängd under den här veckan.

Just nu pågår ett arbete med att förankra betongstaketen i marken.

Under tiden hänvisar vi till grusparkeringen vid Munksjöparken.

2017-04-18