Projekt för införandet av digitala tentor är igång

I mars 2017 startade projekt JUDiTe (Jönköping University Digital Tentamen). Projektet ska skapa förutsättningar för att införa digitala tentor vid Jönköping University.

Digitala tentor rör skrivna tentor som görs på plats vid Jönköping University. Idag görs redan vissa tentor digitalt och målet med projektet är att skapa förutsättningar för att flera tentor ska göras digitalt.

‑ Tanken med är att hela processen ska digitaliseras: från att läraren sätter samman tentamen, till genomförande, bedömning och administration. Med digitala tentor underlättar vi arbetet för både lärare, studenter och administration, säger Lisanne Groot, projektledare.

­­Fördelar mer digitala tentor

Införandet av digitala tentor i en större utsträckning väntas får många positiva effekter.

Fördelar för studenter:

  • En trygghetsfaktor att använda sin egen dator: man skriver snabbare och tentamen kan göras klar snabbare, vilket betyder mindre stress.
  • Ökad rättssäkerhet, risken att en besvarad tentamen tappas bort är minimal

För lärare blir det enklare att strukturera och rätta tentor och för tentaadministratörer sparas tid då processen effektiviseras.

Nuläge i projektet

Nästa steg i projektet är att teckna avtal med den leverantör av system som man valt för de digitala tentorna. Under hösten kommer pilotprojekt genomföras för att testa t ex systemdesign, rutiner och lokaler. Projektet beräknas vara klart i juni 2018 och då är Jönköping University redo för fler digitala tentor.

Mer information?

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Lisanne Groot, lisanne.groot@ju.se. Inom kort kommer du också att kunna hitta information om projektet på Studentwebbens sida om tentamen.

2017-06-02