Nu ställs bibliotekets böcker i nummerordning

Under maj månad startar biblioteket arbetet med att märka om och ställa upp  böckerna enligt det internationella Dewey decimalklassifikationssystemet i stället för det nuvarande svenska SAB-systemet.

Dewey är det mest spridda klassifikationssystemet i världen och även det som används på de flesta svenska högskole- och universitetsbibliotek. Den stora skillnaden mot det nuvarande SAB-systemet är att ämnena beskrivs med en sifferkod istället för med bokstäver.

Läs mer här

Böcker
2019-05-09