Parkeringsförbud – 1:a raden närmast Campus Arena

Med anledning av universitetsmästerskapen i rodd i veckan råder parkeringsförbud på första raden närmast Campus Arena.

De tävlande anländer med start i morgon och Campus Arena är är tävlingskansli under mästerskapet, vilket innebär att dessa platser måste hållas fria för personal från mästerskapen.

Tack!

Lokal organisationskommitté för EUC Rowing 2019

2019-09-02