Samverkan i fokus vid träff på Råslätt

Träff på Råslätt med studenter som bor på området.

Bostadskontoret och Studenthälsan vid Jönköping University träffade nyligen studenter boendes på Råslätt för att skapa dialog och visa sig tillgängliga för dem.

Samverkan stod i fokus när Studenthälsan och Bostadskontoret vid Jönköping University träffade studenter boendes på Råslätt den 3 oktober. Även Vätterhem och områdespolisen deltog i mötet.

Studenthälsan och Bostadskontoret vid Jönköping Univeristy träffade studenter boendes på Råslätt.

Studenterna fick även träffa Vätterhem och områdespolisen på Råslätt.

- Syftet med träffen var att möjliggöra ett lite mindre formellt sätt för främst våra internationella studenter som bor på Råslätt att träffa oss, studenthälsan och polisen. Vi vill få igång en dialog med studenterna om att vi är tillgängliga för dem om det är något de vill ta upp med oss. Vi vill även tydliggöra att områdespolisen finns där för dem och de andra som bor på Råslätt, säger Susanna Grahn, bostadsansvarig på studieadministrationen, Jönköping University.

Studenterna hade även möjlighet att peka ut var på Råslätt de tycker det behövs mer belysning.

"Fick igång bra samtal"

Susanna Grahn tycker det var en lyckad kväll och hörde samma sak från flera deltagare.

- Vi fick igång bra samtal med flera studenter och de fick en inblick i att vi samverkar både internt på JU och med Vätterhem och polisen, vilket var en positiv överraskning för många av dem, säger Susanna Grahn.

Hon påpekar att man vill träffa och skapa dialog med inte enbart studenterna som bor på Råslätt, utan även på andra ställen i eller runt omkring Jönköping.

Läs mer om studenthälsan här

Läs mer om Bostadskontoret här

2022-10-07